$ex.3duc@t!0n.$03301.1080p.NF.W3B-DL.DD+5.1.x264-Telly.mkv 00:54:14 $ex.3duc@t!0n.$03302.1080p.NF.W3B-DL.DD+5.1.x264-Telly.mkv 01:00:40 $ex.3duc@t!0n.$03303.1080p.NF.W3B-DL.DD+5.1.x264-Telly.mkv 00:53:06 $ex.3duc@t!0n.$03304.1080p.NF.W3B-DL.DD+5.1.x264-Telly.mkv 00:53:44 $ex.3duc@t!0n.$03305.1080p.NF.W3B-DL.DD+5.1.x264-Telly.mkv 00:53:58 $ex.3duc@t!0n.$03306.1080p.NF.W3B-DL.DD+5.1.x264-Telly.mkv 00:58:48 $ex.3duc@t!0n.$03307.1080p.NF.W3B-DL.DD+5.1.x264-Telly.mkv 00:58:19 $ex.3duc@t!0n.$03308.1080p.NF.W3B-DL.DD+5.1.x264-Telly.mkv 01:00:28